Vårt erbjudande

Licab är ett litet, familjärt bolag med stora kompetensresurser. Vi erbjuder nischad spetskompetens för projekt inom infrastruktur, industri och samhälle. Licab jobbar nära kunden och har alltid projektets bästa för ögonen. Vi är kända för förmågan att förstå kundens utmaningar och vad de egentligen behöver. Det är en förutsättning för att kunna lösa uppdrag lite bättre.

Projektledning

Projektledning

Kvalificerad projektledning är basen i Licabs erbjudande och nyckeln till framgångsrika affärer. Våra konsulter har alla unika kompetenser och kombinerar handlingskraft med hög kommunikativ förmåga. Vi utreder krav och förväntningar samt föreslår lösningar. Givetvis ligger ett gediget arbete med styrning, samordning och uppföljning till grund för all vår projektledning.

Arbetsmiljö & Säkerhet

Arbetsmiljö & Säkerhet

Låt Licab hjälpa till med arbetsmiljöstöd i anläggnings- och industriprojekt. Vi bidrar med kunskap inom relevanta regelverk och hur dessa tolkas och efterlevs på bästa sätt. Vi erbjuder också utbildning och utför riskanalyser – allt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Mark & Fastighetsjuridik

Mark & Fastighetsjuridik

Ta hjälp av Licabs expertis inom fastighetsbildning, exploaterings- och markfrågor samt kring avtal. Vi arbetar nära kommuner, myndigheter och fastighetsägare. Licab har ett starkt nätverk lokalt, såväl som nationellt och internationellt inom området.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Licab hjälper dig att utveckla verksamheten utifrån dina förutsättningar och målsättningar. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsledning – både när det gäller strategiska såväl som organisatoriska frågor.

Miljö

Miljö

Licab är experter på förebyggande och systematiskt miljöarbete, från utredning och projektering till uppstart och uppföljning. Vi säkerställer att du har rätt tillstånd och genomför relevanta inventeringar och analyser.

Teknik

Teknik

Licab har spetskompetens inom många teknikområden. Med oss som samarbetspartner kan du känna dig trygg med att vi har rätt kompetens och att vi är till stor hjälp gällande teknikfrågor inom järnväg, väg, energi, husbyggnation eller industriell produktion.

Kvalitet & Produktion

Kvalitet & Produktion

Samarbeta med Licab i företagets kvalitetsarbete. Vi har experter på allt från processtyrning och produktionsoptimering till godkännandeprocesser och förbättringsarbete. Tillsammans säkerställer vi totalkvalitet.