Projekt Kronan

Projekt Kronan är Luleå kommuns största stadsutvecklingsprojekt, med investeringar på 3 miljarder kronor över 15 år. Licab bistår med projektledare och specialistkompetens till projektet.

Om projektet

Stadsdelen Kronan ska förändras, förädlas och förtätas. Området ska år 2030 bli en centrumnära stadsdel mitt i naturen med ca 7 000 invånare. Ett stadsdelscentrum i Kronandalen byggs för att möta efterfrågan på offentligt och kommersiell service och handel. Bostäder skapas genom varierade boendeformer, stadsdelen ska vara ett område till för alla.

Projektets omfattning

Bedömd total investering är 3 miljarder kronor inom 15 år (infrastruktur, bostäder, lokaler för service och handel).

Vad Licab hjälper kunden med

I projektet bistår Licab med delprojektledare till Kronanprojektet med huvudsakliga uppgiften att planera, driva, samordna och följa upp projektets olika faser med samtliga inblandade parter. Utöver projektledning levererar Licab även specialisttjänster inom bland annat fastighetsjuridik, mark- och exploateringsarbete.