Östra Länken Luleå

Projekt Östra Länken är ett av Luleå kommuns största anläggningsprojekt genom tiderna vilket ska skapa förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa. I projektet stöttar Licab med samordning och arbetar nära kommunens projektledning med syftet att vara behjälpliga i det dagliga arbete som berör alla aspekter inom miljö.

Om projektet

Projekt Östra Länken är ett av Luleå kommuns största anläggningsprojekt genom tiderna vilket ska skapa förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa. Östra Länken innefattar ett nytt huvudsystem med nya ledningar som ökar kapaciteten för dricksvatten, spillvatten och dagvatten samt byggnation av nya pumphus. Projektet drog igång i augusti 2014 och i dagsläget är tre etapper klara samtidigt som de nya etapperna planeras, en investering på ytterligare 1–1,5 miljarder kronor.
Syftet och huvudmålet med projektet är att trygga VA-försörjningen i Luleå kommun under den kommande 100-års perioden, både för dagens medborgare men även för att Luleå kommun ska kunna utvecklas som ort samtidigt som långsiktig utveckling främjas.
I arbetet med att förnya VA-systemet ingår många viktiga aspekter som alla ska samordnas och tas hänsyn till, exempelvis miljö, trafik, stadsbyggnad och estetik.

 

Projektets omfattning

Luleå kommun arbetar i dagsläget med kommande etapper inom projektet, bland annat 4 F och 4 E. Just nu pågår projektering av etapp 4 F som sträcker sig från korsningen Bodenvägen/Svartövägen vid gränsen mot snart färdigbyggda etapp 4 C, förbi Mjölkuddsrondellen (med en avstickare norrut längs med Haparandavägen) till Notvikens industriområde där den så småningom kommer att övergå till etapp 4 E.

Vad Licab hjälper kunden med

I projektet stöttar Licab med samordning och arbetar nära kommunens projektledning med syftet att vara behjälpliga i det dagliga arbete som berör alla aspekter inom miljö. Begreppet miljö är brett inom detta projekt och kan exempelvis innebära tillståndshantering för vattenverksamhet, utredning gällande behov av dispenser, utredning och provtagning av förorenade områden, samråd med Länsstyrelsen eller annat som kan krävas för projektets framdrift.
Licab hjälper även till med projektledning, som i de kommande etapperna (4 E, 4 F, 3) innefattar allt från upphandling av entreprenör, projektering, tidsplanering, ekonomi mm. Även projektledning av 4 C:s färdigställande.