Norrbotniabanan

En ny kustnära järnvägssträcka planeras mellan Umeå och Luleå. Detta görs i syfte att effektivisera godstransporter och utöka den regionala persontrafiken. Licab bidrar i projektet med delprojektledare samt teknikstöd bana.

Om projektet

En ny kustnära järnvägssträcka planeras mellan Umeå och Luleå. Projektet är en stor investering för samhället och beräknas kosta 29 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Genom tillkomsten av Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt. Den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning närmare flertalet orter, den tål tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Norrbotniabanan skall också utveckla både den regionala och nationella persontrafiken och möjliggöra bland annat dagliga pendlingsresor till och från jobb samt för studier. Enligt plan förväntas projektet stå klart under 2030.

Projektets omfattning

Trafikverket arbetar med framtagande av järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå. I den nationella transportplanen för 2018-2029 anslår regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, Umeå-Skellefteå. Byggstart för den första sträckan Umeå-Dåva, cirka 12 km, påbörjades i augusti 2018. På resterande del av sträckan, det vill säga mellan Dåva till Skellefteå, pågår framtagandet av järnvägsplaner.

Vad Licab hjälper kunden med

I projektet stöttar Licab med delprojektledning inom projektering, markförhandling, teknikstöd bana samt handläggning av godkännandeprocessen och säkerhetsstyrning bana. Vi medverkar i samtliga skeden från framtagande av projektkrav, planering av projektet, upphandling av projektering och entreprenad, i byggskedet och till sist överlämnandefasen.