Gällivare bangårdsförlängning

Gällivare bangård ska rustas upp och förlängas för att klara möten med 750 m långa malmtåg och öka kapaciteten på Malmbanan. Licab stöttar i alla skeden med projektledningskompetens.

Om projektet

Ombyggnationen är omfattande och innebär kort att tre spår förlängs och övriga rustas upp. Ett stort antal växlar byts ut och det byggs också ett nytt uppställningsspår. El-, signal och teleanläggningen byggs om och befintligt ställverk ersätts med ett nytt.

Befintlig mellanplattform ersätts med en ny lång sidoplattform med två tåglägen. Det kommer även att utföras omfattande markarbeten. Entreprenaden är indelad i 5 etapper och kommer att pågå under två år.

Projektets omfattning

Projektet startade i början av 2014 med specificering av projektkrav och ska vara färdigbyggt under oktober 2017. Färdigställande av förvaltningsdata och överlämnade av projekt beräknas ske våren 2018.  
 
Under 2015 pågick projektering och framtagande av bygghandling. I mars 2016 utsågs entreprenör och entreprenadarbeten startade i maj.
 

Vad Licab hjälper kunden med

I projektet stöttar Licab med delprojektledning inom projektering och produktion, teknikstöd signal, spår och HSQ samt handläggning av godkännandeprocessen och säkerhetsstyrning bana. Vi medverkar i samtliga skeden från framtagande av projektkrav, planering av projektet, upphandling av projektering och entreprenad, i byggskedet och till sist överlämnandefasen.