COO of The Node Pole

The Node Pole är en organisation som arbetar med att attrahera datacenteretableringar till norra Sverige. Licab bidrar i projektet med strategi- och projektledningskompetens.

Om projektet

Organisationens uppdrag är att marknadsföra regionen gentemot potentiella investerare som en optimal plats för datacenter ur ett globalt perspektiv.

Projektets omfattning

Idag omfattar The Node Pole kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn.

The Node Pole har hittills funnits i fyra år. Antalet datacenter i regionen har fram till idag ökat till att vara nio stycken, och genom fortsatt arbete med attraktionsskapande hoppas The Node Pole att detta antal kommer att växa ytterligare framöver.

Vad licab hjälper kunden med

Licab bidrar i projektet med strategi- och projektledningskompetens och bemannar rollen som Chief Operating Officer, COO. Det innebär i praktiken att vi ansvarar för att säkra bolagets processer, samordna datacenterklustret i regionen, liksom att identifiera kvalitets- och hållbarhetssynergier inom The Node Pole Alliance.