Projekt

Licab nischar sig till projekt inom infrastruktur, industri och samhälle, men inom dessa områden har vi uppdrag inom många typer av projekt, och erbjuder kompetens för att att fylla många typer av funktioner. Läs om några av de projekt vi arbetar med i galleriet nedan.

Exempel på projekt

Gällivare bangårdsförlängning

Gällivare bangårdsförlängning

Gällivare bangård ska rustas upp och förlängas för att klara möten med 750 m långa malmtåg och öka kapaciteten på Malmbanan. Licab stöttar i alla skeden med projektledningskompetens.

Naturvärdesinventering  Vattenfall

Naturvärdesinventering Vattenfall

Vattenfall Vindkraft AB utreder förutsättningarna att anlägga vindkraftparker vid Selkävaara och Käymävaara, Pajala kommun. Licab utförde naturvärdesinventeringen.

COO of The Node Pole

COO of The Node Pole

The Node Pole är en organisation som arbetar med att attrahera datacenteretableringar till norra Sverige. Licab bidrar i projektet med strategi- och projektledningskompetens.

Projekt Kronan

Projekt Kronan

Projekt Kronan är Luleå kommuns största stadsutvecklingsprojekt, med investeringar på 3 miljarder kronor över 15 år. Licab bistår med projektledare och specialistkompetens till projektet.