Projekt

Licab nischar sig till projekt inom infrastruktur, industri och samhälle, men inom dessa områden har vi uppdrag inom många typer av projekt, och erbjuder kompetens för att att fylla många typer av funktioner. Läs om några av de projekt vi arbetar med i galleriet nedan.

Exempel på projekt

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

En ny kustnära järnvägssträcka planeras mellan Umeå och Luleå. Detta görs i syfte att effektivisera godstransporter och utöka den regionala persontrafiken. Licab bidrar i projektet med delprojektledare samt teknikstöd bana.

Östra Länken Luleå

Östra Länken Luleå

Projekt Östra Länken är ett av Luleå kommuns största anläggningsprojekt genom tiderna vilket ska skapa förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa. I projektet stöttar Licab med samordning och arbetar nära kommunens projektledning med syftet att vara behjälpliga i det dagliga arbete som berör alla aspekter inom miljö.

Tätortsåtgärder Älvsbyn

Tätortsåtgärder Älvsbyn

Väg 671 är en statlig allmän väg som går genom Älvsbyns centrum. Vägen ska åtgärdas för att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten för invånare i tätorten. Licab stöttar bland annat med framtagning av vägplan, projektering och fältarbeten.

Projekt Kronan

Projekt Kronan

Projekt Kronan är Luleå kommuns största stadsutvecklingsprojekt, med investeringar på 3 miljarder kronor över 15 år. Licab bistår med projektledare och specialistkompetens till projektet.