Om Licab

Licab är ett litet, familjärt bolag med stora kompetensresurser. Vi erbjuder nischad spetskompetens för projekt inom infrastruktur, industri och samhälle.

Varför är Licab annorlunda?

Licab jobbar nära kunden och har alltid projektets bästa för ögonen. Vi är kända för förmågan att förstå kundens utmaningar och vad de egentligen behöver. Det är en förutsättning för att kunna lösa uppdrag lite bättre.

Licabs vision

Licabs vision är att vara en nationell spelare som leverantör av nischad spetskompetens inom samhälle, industri och infrastruktur, såväl som en arbetsgivare välkänd för sin familjära bolagskultur där varje medarbetare syns och värderas både för sin kompetens och sitt bidrag till helheten.

Historia

Licab grundades 2007 av Andreas Andersson och Peder Selberg, med intentionen att jobba mot infrastrukturprojekt inom offentlig sektor. Över åren har bolagets affärsidé och modell utvecklats, och Licab erbjuder nu tjänster för projekt inom både infrastruktur, industri och samhälle.

Licab har sedan starten växt från två till fyrtiotalet medarbetare, och finns numera på fem orter i Sverige.