Nyheter

Det händer mycket varje dag på Licab och de ställen där vi verkar, men ibland händer det något extra speciellt - hos oss eller i vår omvärld. Det berättar vi om i våra nyheter.

Vi hälsar Joachim Ytterstene välkommen till oss

Joachim kommer närmast från entreprenadsidan, där han verkat som VD på bland annat VR Track och Infraservice Group. Innan det så var han biträdande projektchef på Citybanan i Stockholm. Joachim har hög kompetens och erfarenhet av stora och komplicerade infrastrukturprojekt från de olika rollerna entreprenör, beställare och konsult.

Varmt välkommen till Licab Cecilia Fors

Cecilia har många års erfarenhet av projektledning och leveransansvar inom management och IT. Hon har jobbat med undersökningar, främst kund- och medarbetarundersökningar, verksamhetsutveckling och produktutveckling för att nämna några områden.

Nytt i vårt utbud!

El och automation är ett affärsområde som varit starkt efterfrågat under de senaste åren, och nu kommer vi 2019 ta steget till att kunna erbjuda tjänster inom även detta industrisegment. El och automation är starkt kopplat till styrning och reglerteknik och utgör hjärnan som kontrollerar förhållanden inom industrier och byggnader. Det har stor betydelse för exempelvis energieffektivitet och bidrar till att använda resurser på ett så klokt sätt som möjligt, och spelar därför en avgörande roll i dagens och morgondagens samhälle.

Vi tror att detta kommer att komplettera vårt övriga utbud på ett bra sätt, och ser fram emot att köra igång snart!

Välkommen tillbaka Ola

Ola har åter börjat hos oss efter några år borta hos en annan arbetsgivare. Ola är utbildad civilingenjör maskinteknik och jobbar normalt i basindustriprojekt med ledningsuppdrag inom utrednings-, projekterings- och anläggandefaser. Ola har även mångårig erfarenhet av utveckling och investeringar inom bilindustrin.

Välkommen Johanna Jönsson

Idag får vi hälsa varmt välkommen till Johanna Jönsson som börjar på Licab. Johanna är nyutexaminerad från Luleå Tekniska Universitet där hon läst ett magisterprogram i rättsvetenskap med särskild inriktning miljörätt.

Vi välkomnar Victoria Alkeby till Licab

Victoria kommer närmast från Infra Management i Norr AB där hon har arbetat som konsult med bland annat järnvägsplaner, kvalitetsledning och dokumentstyrning i anläggningsprojekt. I grunden är Victoria civilingenjör med produktionsinriktning och har under flera år arbetat som kvalitetschef inom fordonsindustrin.

Vi hälsar Mats Fredriksson välkommen till oss

Mats kommer närmast från Signalbolaget där han verkat som VD i Borlänge. Han har även jobbat som platschef på Malmbanan samt produktionschef för alla VR Tracks drift- och underhållsentreprenader över hela Sverige. Mats har störst erfarenhet av stora entreprenader, men även som infrastrukturförvaltare och sakkunnig i järnvägsfrågor åt LKAB.

Välkommen tillbaka Anneli!

Anneli Åkerman har åter börjat på LICAB efter några år borta hos en annan arbetsgivare. Anneli är utbildad civil. Ingengör Lantmäteri och hennes placeringsort blir i Stockholm, där hon kommer att jobba som markförhandlare på Mälarbanan.

Vi på Licab önskar trevlig sommar!

Välkommen till Licab Emil Nilsson

Vi hälsar Emil Nilsson varmt välkommen till Licab. Emil är nyutexaminerad från Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnadsprogrammet, med inriktning teknisk miljövård.

KOMMUNALRÅDET PÅ BESÖK

Kommunalråd Niklas Nordström och Luleånäringslivs Nina Sjömark gjorde idag ett företagsbesök hos oss på Licab. Besöket började med fika och rundabordssamtal för att sedan avslutas med en presentation av Licab.

TEKNIKBUSSEN

I Torsdags hade vi äran att få besök av ett trettiotal studenter, som en del av Luleå Näringsliv ABs arrangemang ”Teknikbussen”. Hos oss gjorde studenterna ett grupparbete kring vad de tycker kännetecknar en bra arbetsplats- effektivt jobb och intressanta resultat uppvisades.

Idag börjar Lillemor Larsson hos oss

Vi hälsar Lillemor Larsson varmt välkommen till oss på Licab! Hon kommer närmast från Tyréns där hon varit uppdragsledare i framförallt väg- och järnvägsuppdrag från utrednings- och planskedet till förvaltning.

Emma Björklund ny på Licab

Vi hälsar Emma Björklund välkommen till Licab. I grunden är hon Jurist. Emma kommer närmast från SEB där hon arbetat i olika roller.

Välkommen Jenny Ökvist

Idag börjar Jenny hos oss. Hon kommer närmast från Peab där hon arbetat som platschef på olika byggentreprenader. I grunden är hon civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad och startade sin yrkesbana som projektingenjör på broentreprenader på Svevia.

Årets tillväxtföretag!

IMG_1468
Igår blev vi utsedda till ”Årets tillväxtföretag” på Luleå Business Awards. Vi har inte riktigt hämtat oss än, men mitt i glädjeruset vill vi i alla fall passa på att tacka våra kunder och samarbetspartners, utan er hade det aldrig hänt. Sen har vi ju 40 enastående konsulter också, och utan er – ja då vore vi inget!

Vi deltar på Samhällsbyggnadsdagarna!

2017 samhällsbyggnadsdagarna

Licab har deltagit på tvådagarskonferensen Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm 11-12 oktober, som bjöd på ett brett spektra av goda talare och intressanta föredrag inom samhällsbyggarbranschen. Vi har fått med oss tankar och kunskap om bland annat vikten av att skapa av en gemensam vision i tidigt skede mellan samtliga aktörer i ett samhällsbyggnadsprojekt, samnyttjande av fastigheter och funktioner, urbanitet och livsmiljö, smarta städer, klimatsmarta metoder, artificial inteligence, förvaltning av 3D-fastigheter och nya rättsfall inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi.

Vi deltar på VIND 2017

vind2017 bild

Under två dagar har Josefin och Erika deltagit på Nordens största årliga konferens för vindkraftsbranchen. Vi fick höra representanter och beslutsfattare från både politiken och industrin diskutera framtiden för förnybar elproduktion med fokus på land och havsbaserad vindkraft. Det gavs även möjlighet till många intressanta möten med andra i branschen. Mycket givande dagar!

 

Vi välkomnar Lucas Skott till Licab!

Idag börjar Lucas Skott hos oss. Vi säger välkommen till honom!

Nominerade till Årets tillväxtföretag!

Idag blev Licab nominerad till Årets tillväxtföretag av Luleå Business Awards. Vi är oerhört glada och stolta över denna nominering och vill framhålla vår personal som gjort att vi lyckas komma hit. Ägarna Peder Selberg och Andreas Andersson ger tummen upp!

ÅretsTillväxtföretag

Idag börjar Sanna Johansson hos oss

Sanna är nyutexaminerad från Luleå tekniska universitet, Samhällsbyggnadsprogrammet, med inriktning samhällsplanering.

Höstkonferens

I veckan samlades hela bolaget för Licabs årliga höstkonferens. Vi gick igenom verksamhetens mål, lärde oss mer om varandras talanger och kompetenser och avslutade dagen med teamutveckling i Boda Borg!IMG_4995 (002)

Besök på Kronan

Lisa Bergdahl har idag uppdrag hos Luleå kommun som biträdande projektledare för Projekt Kronan. Projekt Kronan är ett stadsutvecklingsprojekt som handlar om att bygga 2000 bostäder i Kronandalen. Idag besökte vi henne ute på Kronan för att lära oss mer om projektet och få oss en guidad tur. Mycket spännande och intressant!IMG_0840

Trevlig sommar önskar vi på Licab

Gabriella Carlmans foto.

Vi hälsar Jesper välkommen till Licab!

Jesper har 16 år på järnvägen i bagaget och kommer närmast från VR Track Sweden AB där han haft en roll som arbetsledare på el-sidan. Tidigare har han jobbat som eltekniker både på VR Track och Banverket/Infranord.

Idag börjar Patrik Holmgren hos oss

Patrik har en grund inom arbetsmiljöområdet från industri-, energi- och infrastrukturbransch. Har mer eller mindre huvudsakligen verkat i området sedan 1995 genom olika anställningar i olika organisationer (Vattenfall Service, Arbetsmiljöverket, Vattenfall Vattenkraft) och som konsult inhyrd i investeringsprojekt. Han kommer närmast från Vattenfall Vattenkraft där han uppbar rollen som arbetsmiljösamordnare för bolaget.

Välkommen Malin Östberg

Närmast kommer Malin från LKAB där hon arbetat i drygt 8 år inom områdena kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö och laboratorieverksamhet. Dessförinnan arbetade hon med ekonomi på Vattenfall och Svensk Gruvteknik AB. Malin är utbildad lärare och projektingenjör med inriktning kvalitet och miljö.

Vi välkomnar Wilhelm Nordberg

Wilhelm är nyexaminerad gymnasieingenjör från nya utbildningen Samhällsbyggnad – Projektledning bygg och anläggning på Luleå gymnasieskola. Hans årskull är den första att gå det fjärde året på teknikprogrammet i Luleå sedan 1994.

Vi välkomnar Ulrika Hagman till Licab

Ulrika har jobbat inom gruvvärlden sedan 2013, både som konsult men även som teknisk chef på PON Mining. Hon kommer här närmast från iTid där hennes främsta uppdrag var driftssäkerhet på kross/infrakt i Aitikgruvan. Före 2013 har hon arbetat på Vattenfall Eldistribution i olika roller och hos Ferruform och Dynamate med bl.a. produktion, underhåll, kvalitet och miljö, ledarskap och deras SPS hus.